Gjenglemte ting

Hvis du har glemt igjen en ting under ditt opphold på The Square Hotel, ber vi deg fylle ut skjemaet nedenfor.

I skjemaet skal den gjenglemte effekten beskrives så nøyaktig som mulig samt hvor den er gjenglemt (hvis den er gjenglemt på et rom, må du oppgi romnummeret). Det er dessuten viktig å angi hvilken dato effekten kan være gjenglemt.

Vi vil kontakte deg for å bekrefte om gjenstanden er funnet eller ikke. Hvis vi finner effekten, vil vi likeledes avtale den videre fremgangsmåten.

The Square Hotel forbeholder seg retten til kun å oppbevare gjenglemte effekter i en måned. Deretter blir effektene sendt til hittegodskontoret i Vanløse. Hvis du først kontakter hotellet etter denne perioden, henviser vi til hittegodskontoret.

Gjenglemte ting
Mottakeren betaler uavhengig av hvilken forsendelsesmåte som er valgt. The Square Hotel er ikke ansvarlig for forsendelsen eller eventuelle avvik i postforsendelsen.