Parkering

Selv om The Square ligger midt på Rådhusplassen i København, kan vi tilby flere gode parkeringsmuligheter. 

Privat parkering

Hotel The Square disponerer et begrenset antall plasser på selve hotellet. Det er tilgang til parkeringsplassen 24 timer i døgnet. Inngang ved Jernbanegade 1, 1608 København. Pris per døgn/24 timer 270,- kr. 

Kontakt hotellets resepsjon ved ankomst for nærmere opplysninger. 

Parkering OnePark

Under hotellet ligger parkeringshuset OnePark, åpent 07:00 – 24:00. Inngang ved Jernbanegade 1, 1608 København.

Parkering koster kr. 350,- pr. døgn.

Parkering Europark

Du kan parkere i Axel Towers' parkeringskjeller, som ligger ved siden av hotellet. Adgang via Jernbanegade med innkjøring fra H.C. Andersens Boulevard, åpent 05.00-01.00. 

Parkering koster kr. 400,- per døgn.